NORAHOOIJER.NL

  workshops/advies

Introductie

De deur van het atelier staat en gaat regelmatig open voor een uitwisseling met het bedrijfsleven, ambtenarij en de politiek.